Hälso- och sjukvård

Information om vård till asylsökande och papperslösa

Nya bestämmelser från och med 1 januari 2017.

Landstinget i Västernorrland har beslutat att asylsökande och tillståndslösa/ papperslösa, oavsett ålder, ska ha samma rättigheter till hälso-och sjukvård som folkbokförda i Västernorrlands län. Beslutet omfattar specialistvård och primärvård.

Läs mer här>

............................................................................

För dig som är asylsökande, gömd eller tillståndslös 

I Västernorrland  får du sjukvård på samma villkor, oavsett ålder och om du är folkbokförd eller inte. Personer som fyllt 18 år har rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå. Den ansvarige tandläkaren bestämmer vad som är vård som inte kan anstå.

Här får du veta mer om: