Sanna Vestin föreläser om verkställighetshinder- Söndag 8 april, kl:16-20

När en asylsökande fått avslag på sin asylansökan, i alla tre instanser, kan utvisningsbeslutet inte ändras. 

Ett utvisningsbeslutet som “vunnit laga kraft” går inte att överklaga.

 

Har personen nya omständigheter kan personen anmäla att det finns  verkställighetshinder (=VUT).

Anmälan kan leda till en ny prövning av asylärendet. I ett fåtal fall kan det innebära ett uppehållstillstånd. 

Verkställighetshinder är ett undantag. Huvudregeln säger att ett beslut från högsta instans ska stå fast. Det är svårt att få till stånd en ny prövning. 

 

Den 8 april kommer Sanna Vestin från FARR (flyktinggrupperna i Sverige, se www.farr.se

hålla en VUT-kurs här i Sundsvall. 

På kurskvällen den 8 april beskriver Sanna processen, hur nya omständigheter presenteras, hur alla ärenden är unika och de fallgropar som finns. Vi lär oss, frågar, samtalar och fikar.

 

 

VÄLKOMMEN PÅ VUT-kurs!

DatumSöndag em/kväll den 8 april 2018.

TidKlockan 16-20, inklusive paus.

PlatsBetlehemskyrkan, Thulegatan 21 i Sundsvall

TemaVerkställighetshinder för asylsökande. Hur, varför, när? Information och samtal.

KostnadKostnadsfritt. Kursdeltagarna betalar för fika. 

AnmälanSenast fredag 6 april. 

Anmäl till Asylkommittén: Åsa Forsberg mailaasaforsberg@gmail.com

 

I samarbete med Rosenjuristerna har FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) tagit fram en broschyr kring verkställighetshinder. Den förklarar vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att en utvisning ska hejdas.

 Broschyren är skriven våren 2016 av Anna Gevertoch Sara Andersson. Den uppdaterades sommaren 2016 av Sanna Vestin, FARR. Främsta anledning var den tillfälliga lagen som trädde i kraft 20 juli 2016.

Broschyren färdigställdes i augusti samma år.

Som läsare bör du uppmärksamma att praxis,vägledande beslut och rättsligaställningstaganden, ständigt ändras

Broschyren är vårt kursmaterial den 8 april.

 

Sanna Vestin föreläser om verkställighetshinder